Bátonyterenye Városi Tanácsának
3/1989. (IX.25.)
TANÁCSRENDELETE
a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról
6/1994. (V.19.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E
az ivóvízszolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás -
és kezelés legmagasabb hatósági díjára
többszörösen módosított
3/1995.( II.13.)
R E N D E L E T E
a helyi önkormányzati képviselk tiszteletdíjának mértékérl
és a természetbeni juttatásokról
2/1999. (II.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról,
használatáról és védelméről
8/2000.(V.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
 
2019.08.01 -

 

 

12/2000.(VII.7.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a parlagfű irtásáról
7/2003.(IV.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a temetőkről és a temetkezésről
22/2003.(XII.12.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítésérıl
25/2003.(XII.19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
9/2006.(II.24.) és a 14/2007.(IX.29.) számú rendeletekkel módosított
26/2003.(XII.19.)
RENDELETE
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselket megillet
juttatásokról és támogatásokról
5/2004. (III.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az állattartásról
többszörösen módosított
6/2004.(III.25.)
RENDELETE
a vállalkozások támogatására
13/2004.(IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról
többszörösen módosított
16/2004. (VI.25.)
RENDELETE
Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és
Helyi Építési Szabályzata megállapításáról
20/2004. (X.01.)
RENDELETE
a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával
kapcsolatos közzétételi szabályokról
többszörösen módosított
3/2005. (I.28.)
RENDELETE
az önkormányzat költségvetése és zárszámadása egyes mérlegeinek, kimutatásainak
tartalmi követelményeiről
24/2005.(XII.08.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a talajterhelési díj helyi szabályairól
10/2008.(II.29.) számú rendeletével módosított
8/2005.(III.02.)
RENDELETE
a költségvetési szervek beszámolójának, pénzmaradványainak szabályairól
28/2008.(XII.23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az idegenforgalmi adóról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
11/2009. (V.04.)
RENDELETE
a Környezetvédelmi Alapról
22/2009. (XII.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a helyi iparűzési adóról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
31/2005.(XII.29.)
RENDELETE
a sportról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
20/2008. (IX.26.)
RENDELETE
a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbel i megváltásáról,
a parkoló-alap képzéséről és felhasználásáról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
9/2002.(VI.28.)
RENDELETE
Szorospatak városrész helyi építési szabályzatáról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
20/l995. (X.02.)
RENDELETE
a vásárokról és piacokról
1/2010.(I.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Bátonyterenye város nevének használatáról
1/2011. (I.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYAINAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL
7/2011. (III.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a lakások és helyiségek bérletéről
16/2011. (VIII.04.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a város érdekében végzett munka elismeréséről
15/2011. (VIII.04.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális földprogramról
28/2011. (XII.01.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról
8/2012. (III.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (III.30.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
 

11/2013. (VIII.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
12/2013. (IX.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról, illetve
az államháztartáson kívülről átvett pénzek átvételének feltételeiről
20/2013. (XII.19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a
közterületek tisztán tartásáról
21/2013. (XII.19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó
közszolgáltatásról
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (V.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2011. (IV.14.)

önkormányzati rendelete

a Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2012. (IV.26.)

önkormányzati rendelete

a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013. (V.02.)

önkormányzati rendelete

a Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (IV.30.)

önkormányzati rendelete

a Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése zárszámadásáról

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2016. (XII.01.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi közművelődési feladatokról
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (VIII.01.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (VIII.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a „Jövőnk van Bátonyterenyén” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról
19/2017. (XI.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

3/2018. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a választási plakátok egyes középületeken

és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (IV.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a településkép védelméről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018. (V.31.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az építményadóról
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2020. (VI.30.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése zárszámadásáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2020. (VI.30.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2020. (X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2020. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi önkormányzati képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai és a tanácsnokok tiszteletdíjáról

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2020. (XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a közterületi maszkhasználatról

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com