Bátonyterenye Városi Tanácsának
3/1989. (IX.25.)
TANÁCSRENDELETE
a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról
6/1994. (V.19.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E
az ivóvízszolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás -
és kezelés legmagasabb hatósági díjára
többszörösen módosított
3/1995.( II.13.)
R E N D E L E T E
a helyi önkormányzati képviselk tiszteletdíjának mértékérl
és a természetbeni juttatásokról
2/1999. (II.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról,
használatáról és védelméről
8/2000.(V.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
12/2000.(VII.7.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a parlagfű irtásáról
7/2003.(IV.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a temetőkről és a temetkezésről
22/2003.(XII.12.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítésérıl
25/2003.(XII.19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
9/2006.(II.24.) és a 14/2007.(IX.29.) számú rendeletekkel módosított
26/2003.(XII.19.)
RENDELETE
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselket megillet
juttatásokról és támogatásokról
5/2004. (III.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az állattartásról
többszörösen módosított
6/2004.(III.25.)
RENDELETE
a vállalkozások támogatására
13/2004.(IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról
többszörösen módosított
16/2004. (VI.25.)
RENDELETE
Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és
Helyi Építési Szabályzata megállapításáról
20/2004. (X.01.)
RENDELETE
a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával
kapcsolatos közzétételi szabályokról
többszörösen módosított
3/2005. (I.28.)
RENDELETE
az önkormányzat költségvetése és zárszámadása egyes mérlegeinek, kimutatásainak
tartalmi követelményeiről
24/2005.(XII.08.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a talajterhelési díj helyi szabályairól
10/2008.(II.29.) számú rendeletével módosított
8/2005.(III.02.)
RENDELETE
a költségvetési szervek beszámolójának, pénzmaradványainak szabályairól
28/2008.(XII.23.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az idegenforgalmi adóról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
11/2009. (V.04.)
RENDELETE
a Környezetvédelmi Alapról
22/2009. (XII.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a helyi iparűzési adóról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
31/2005.(XII.29.)
RENDELETE
a sportról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
20/2008. (IX.26.)
RENDELETE
a jármű-elhelyezési kötelezettség pénzbel i megváltásáról,
a parkoló-alap képzéséről és felhasználásáról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
9/2002.(VI.28.)
RENDELETE
Szorospatak városrész helyi építési szabályzatáról
a 24/2009.(XII.28.) rendelettel módosított
20/l995. (X.02.)
RENDELETE
a vásárokról és piacokról
1/2010.(I.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Bátonyterenye város nevének használatáról
1/2011. (I.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYAINAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL
7/2011. (III.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a lakások és helyiségek bérletéről
16/2011. (VIII.04.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a város érdekében végzett munka elismeréséről