összeállította: Bocsok Józsefné koordinátor amoxil clavulin 875

Előzmények :

Bátonyterenye város Önkormányzata sikeresen pályázott a törökországi Giresun városával , Comenius Régió program megvalósítására.  A  két település önkormányzatának, iskoláinak és civil szervezeteinek bevonásával dolgoz ki módszereket, tréningeket a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítására , illetve a nemi sztereotípiák megszüntetésére .Ebben a programban a hazai jó tapasztalatokra építve,  segíthetjük a tradicionális török társadalmi szemlélet átalakítását, megosztva a bevont partnerekkel /tanárokkal, hivatali dolgozókkal és civil szervezetek munkatársaival / a legjobb gyakorlatokat.

A közös munkát az Európai Unió LLP programja támogatja, lehetővé téve a kölcsönösen szervezett tanulmányutak megvalósítását, és szűkebb pátriánk Bátonyterenye és térségének megismerését a résztvevők számára.

A projekt témái :

Minden oktatási rendszer reprodukálja a társadalmi és kulturális környezetet, a problémákkal egyetemben. Ebben az aspektusban az iskola továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik a nemi sztereotípiák „feltörésében „a nemi esélyegyenlőség biztosításában. A tanároknak kulcsszerepe van ebben a társadalmi folyamatban, hiszen érzékeny életkorban találkoznak a diákokkal, a fiúkkal és a lányokkal. A tanulási folyamatot közvetlenül kapcsolatba hozhatják az esélyegyenlőség kérdéseivel, rámutatva diákjaik nemüktől független képességeire. a tanári viselkedés, a verbális és non-verbális nyelv, a tankönyvek, formális vagy rejtett tanterv és a tanulási folyamat szervezése támogatja - akaratlanul is- a nemek közötti egyenlőtlenség kialakítását. Az egyenlő hozzáférés és a diákok tanulási lehetőségeinek egyenlő biztosítása, ugyanakkor nemükből adódó különbségek figyelembevétele nagyon fontos.

A tanárok, akik részben felelősek a folyamatos társadalmi normák közvetítéséért és a nemi sztereotípiák csökkentéséért elengedhetetlen, hogy megfelelő képzést kapjanak annak érdekében, hogy felismerjék ezeket, és növeljék a nemek közötti egyenlőséget.

 Ebben a projektben a nemek közötti egyenlőség képzést úgy kell értelmezni, nem csak a nemi alapú diszkrimináció megszüntetése a cél, hanem a tapasztalatok, nézetek és meglévő stereotip szemlélet átalakítása a női és a férfi tanárok iskolai gyakorlatában.

Célul tűztük ki a diákok, elsősorban a lányok segítését is az önérvényesítő technikák megismertetésével. A projekt célja egy olyan képzési modell kidolgozása a tanárok számára, amely  a saját nemi tudatosságot  és érzékenységét fokozza, majd ezzel segíthetik tanulóik esélyegyenlőségének megvalósítását a felnőtt életük során is.

Ezen segédletben az együttműködés során összegyűjtött tapasztalatokat és jó gyakorlatokat kívánjuk bemutatni, hogy segítse Önt mindennapi nevelő, oktató munkájában. doxycycline inducible shrna

Egy kis elmélet a gender fogalom értelmezéséről :

Szex és gender:

 E két fogalom kapcsán egy alapvető különbséget fontos tisztáznunk a jobb megértés érdekében. Tömören és egyszerűen fogalmazva a szex a nők és férfiak biológiai jellemzőire vonatkozik. A Gender fogalma viszont társadalmilag és kulturálisan meghatározott. Ebből az következik, hogy a gender (társadalmi nem) más-más kultúrákban és társadalmakban eltérően értelmezhetők, és ezek az eltérő felfogások az adott társadalomban elfogadott történelmi, filozófiai, társadalmi és kulturális feltételekből, hagyományokból következnek. A folyamat, ahogy a gender (társadalmi nem) társadalmilag, kulturálisan (történelmileg és filozófiailag, stb.) kialakul, jól illusztrálható, ha megfigyeljük azokat az egyes nemektől, a nőktől és a férfiaktól elvárt szerepeket, amelyeket e szerepek szerint kell eljátszaniuk az adott társadalomban, kultúrában. A biológiai nemmel ellentétben, amely velünk születik, a társadalmi nem arra az elsajátított és személyesített érzésre vonatkozik, hogy férfiak vagyunk, nők vagyunk, esetleg mindkettő vagy egyik sem. Ez utóbbit tehát azok a különféle társadalmi, politikai, kulturális, vallási, stb. tényezők alakítják, amelyek az adott társadalmi csoportban, környezetben uralkodnak.

Comenius Régiós partnerünk : Giresun /TR

Törökországban 8 év általános iskolai tanulás kötelező, 6-tól 14 éves korig, 2 szakaszban 4+4 évben. A középiskola 3 illetve 4 éves, vannak állami illetve magániskolák is, ám a gyerekek többsége, 95%-a, az állami oktatásban tanul. Léteznek általános középiskolák és specializált szakközépiskolák. A középiskolai oktatás után lehetőség van felsőoktatási intézményben a továbbtanulásra. Minden egyetemre és főiskolára központi felvételi rendszer van, amelynek keretében a felvehető helyekre teljesítményüknek megfelelően osztják be a vizsgát sikeresen letevő tanulókat. Minden iskolában van un „tanácsadó „ akihez bármilyen személyes problémával is fordulhatnak a tanulók. Mindenkiről minden tanulmányi eredményt központilag tartanak számon. Igazán érdekes volt az a gyakorlat, hogy évente 20 órát hiányozhat a tanuló, ennek letelte után azonban a család felkeresése után, akár rendőri segítséget is kér az iskola, azért, hogy járjon iskolába a gyerek. Nagyon jó volt látni az egyenruhás diákokat, akik szó nélkül helyezték el mobiljaikat a számukra biztosított rekeszekben az oktatás kezdetén. Természetesen sem alkoholfogyasztás sem dohányzás nem engedélyezett a számukra, és ezt be is tartják. acyclovir zovirax famciclovir famvir y valacyclovir valtrex

Számunkra azonban nagyon furcsa volt a tanárnők alárendelt helyzete, hiszen nem találkoztunk női igazgatóval, és kiderült nem is nagyon lehetséges a tanárnők számára letenni azt a vizsgát ami után igazgatók lehetnének. A jelenlegi konzervatív országvezetés a 3 gyermekes családokat preferálja, adókedvezményekkel, így a közel 75 milliós népességű ország legnagyobb gondja az állandó iskolai férőhelybővítés.

A projekt menedzsmentje

 

A magyar partner helyzete gender megközelítésben :

A magyar nők általában véve képzettebbek mint a férfiak, és nem kell diszkriminatív jogi korlátozásokkal szemebe nézniük . Ennek ellenére a nemek közötti szakadék jelentős mind a politikai életben, mind a munkahelyeken. A legnagyobb cégek vezetőségeiben a nők aránya mindössze 12 százalék a 20 százalékos uniós átlaggal szemben. A női törvényhozók aránya 10 százalék, ami az EU legalacsonyabb aránya. Ráadásul a nők és férfiak fizetése közötti szakadék 2009 és 2012 között nőtt, így a nők függése is a férfiaktól. Városunk képviselőtestületében egyetlen hölgy van. Ezek alapján  érdemes azzal is foglalkoznunk, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a kisgyermekes édesanyáknak, ha dolgozni szeretnének. Hazánkban az anyáknak – korábbi munkaviszonyuk függvényében – a gyermek két éves koráig jár gyermekgondozási díj, a gyermek három éves koráig pedig gyermekgondozási segély vehető igénybe. Ezzel szemben az édesapáknak pusztán öt nap apasági szabadság áll rendelkezésükre. Noha a törvény nem állítja, hogy ők nem vehetik igénybe az anya helyett a gyermeknevelési támogatásokat, legtöbbször a férfiak keresnek többet, így ha ők maradnak otthon, a családot anyagi veszteség éri.

Tehát minden életkorban jelen van a gender probléma, hogyan javíthatjuk a helyzetet az oktatással ?

Egy érdekes momentum a nemi esélyegyenlőség kialakítása, hiszen hazánkban is beidegződött a „lányos „ illetve „fiús „ szakmák fogalma, amely a pályaválasztást is befolyásolhatja. A hátrányos helyzetű rétegek, elsősorban a nők munkaerőpiaci esélyeit növelni kell. A küzdelmet egyrészt a pályaorientáció korai szakaszaiban szükséges elkezdeni, lebontva a női – és férfi – pályaválasztással kapcsolatos sztereotip társadalmi elvárásokat az oktatás minden szintjén, és elősegítve, hogy a nők nagyobb arányban vegyenek részt a ma még jellemzően férfiak által választott képzésekben. Igen érdekesek voltak más hasonló témájú projektjeink megoldásai, külön kurzusokon segítettek a nemileg hátrányos helyzetű csoportoknak /és itt nemcsak a nőket, hanem mássággal élőket is értették / abban, hogy elfogadják helyzetüket azonosuljanak ezzel, megértsék és elfogadják a különbségeket /családtagok, barátok is / és az álláskeresésben hatásosan tudjanak önmaguk mellett érvelni.

Számunkra igen érdekes tapasztalat, hogy elsősorban a tanárokat kell képezni ezen a területen, hiszen a női és férfi gondolkozás, viselkedés a kamaszkorban erősödik meg, és sokszor csonka családok esetén az iskolának kulcsszerepe van ebben. Nagyon sok játékos gyakorlatot és projektet ismertünk meg, amelyek segítik ezt a területet.

Lássunk tehát hasznosítható módszereket !

1.      Szociálpszichológiai megközelítés

Ha szociálpszichológiai szempontból vizsgáljuk a nemek közti különbséget,akkor egészen a születés pillanatáig kell visszanyúlnunk, hiszen a nemi jellegzetességeket  a szülő és a család már akkortól kezdik nevelni a gyerekekbe. Már közvetlenül a születés után a kislányok rózsaszínő ruhát kapnak, a kisfiúk pedig a sötétebb, kék színűt.A lányoknak babákat vesznek, a kisfiúknak pedig játékautót. Ezek a jellegzetes tényezők a kultúra által folyamatosan formálódnak. Kialakult az emberekben hosszú évtizedek során, hogy hogyan kell egy nőnek és egy férfinak viselkednie, tehát sémáink, sztereotípiáink vannak ezzel kapcsolatban, melyek megdönthetetlenek.

Hogyan tudatosíthajuk ezt a fajta beidegződést magunkban ?

1.Erre jó feladat a baba játék:

Kulcsfogalmak : sztereotípiák, nevelés, lány, fiú, szülő

Eszközigény : babafotó, ruhák, játékok képei prospektusokból, olló, ragasztó, nagy méretű papírlap az eredménynek

·         A kivágott mindenféle színű ruhácskákkal fel kell öltöztetni a babát, majd elmagyarázni miért ilyen színűeket kapott :

·         Kivágott játékokkal is el lehet ezt játszani

Megbeszéljük az eredményeket és azok hatásait.

·         A szereotípia fogalma, hatása

·         A család szerepe a gender témában

·         A korai nevelés hatása és módszerei

2.      A családi munkamegosztás:

„A család, mint intézmény nem egyszerű tükörfelület, átszűri, és saját logikájába illeszti a

történeti-társadalmi változásokat, miközben maga is folyamatosan alakul és alkalmazkodik.” ventolin spacer mask

Boreczky Ágnes

Feltételezett helyzet amit vizsgálunk, orvos apa, óvonő feleség 2 gyermek /fiú és lány / nagymama és nagypapa velük él.

Ki és milyen mértékben vesz részt a háztartási munkában és miért ?

Kulcsfogalmak: család, beidegződés, hagyomány, munkamegosztás, női , férfi szerep a családban

Eszközigény : táblázat csoportmunkában végezhető , majd magyarázat, és vita

Munka

Családtagok

 

Feleség

Férj

Lánygyermek

Fiúgyermek cialis for bph mechanism of action

Nagymama

Nagypapa

Fõzés

  prednisone 100 mg per day

 

  l-arginine viagra natural

 

 

 

Takarítás

 

 

 

 

  levitra pill price

 

Bevásárlás

 

 

vetencourt fluoxetine

 

 

 

 

Mosogatás

 

 

 

  prednisolone syrup for toddlers

 

ventolin price mercury drug philippines

 

Gépi mosás

 

 

 

 

 

 

Kertgondozás

 

  clomid twins on purpose

  mdr online pharmacy

 

 

is cipro a good antibiotic for sinus infection

 

Arány (%):

 

prednisone side effects cats sneezing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       A nő szerepe a családi döntéshozatalban: hasonló feladat ennek megvitatása: nolvadex pct after test e

 

Döntési terület

Feleség

Férj

Közösen

Anyagiak kezelése

 

 

 

Mezõgazdasági beruházások

 

 

 

Gépjármû-vásárlás

 

 

 

Lakással kapcsolatos beruházások

 

 

 

Bútorvásárlás, bútorozás

 

 

 

Hûtõ-, tv-vásárlás

 

similar de viagra en mexico

 

 

Kisebb háztartási gépek vásárlása

 

 

 

Ruhavásárlás

 

 

 

Gyermekek továbbtanulása

 

 

 

Mit egyen a család

  can cialis cause muscle cramps

 

billig viagra

 

Arány (%): zoloft jumping out of skin

 

 

 

prednisolone tablet manufacturer in india

4.       Pályaorientációra is felhasználható gyakorlatok:

 

·         Közös főzés:

kirándulás, vagy akát iskolai körülmények között is megoldható feladat, kisiskoláskortól /felügyelettel-felnőttkorig / A munkamegosztás lehetővé teszi az együttműködés és a kompromisszumkézség fejlesztését egy közös cél érdekében : finom ebéd készüljön ,amit közösen fogyasztanak el. Itt nincs fiú-lány munka, mindenki azt csinálja amit a főszakács mond.

A török és magyar tanárok is nagyon élvezték ezt a közös feladatot.

Kulcsfogalmak : munkamegosztás, kompromisszum, egyenlőség

Eszközigény : főzéshez szükséges alapanyagok, helyszín / konyha vagy szabadtér

·         Csere-bere :

Iskolánk projektje volt, amikor az un „fiús „ szakmákat tanuló fiúk –asztalosok -és a „lányos szakmákat” tanuló lányok - szőnyegszövők – munkahelyet cseréltek, egy egész gyakorlati foglalkozási napra. Szakoktatók segítségével valamilyen a szakmába vágó egyszerű feladatot hajtottak végre / szőttes, illetve virágtartó készítése /. A nap végén összegezték tapasztalataikat, mi volt érdekes és nehéz a kapott munkálatokban ?

Kulcsfogalmak: sztereotítiák, érdeklődési kör, egyenlőség

5.       Kövesd a női példát- lányok a tudományos pályán:

A tudományos pályafutások választása tekintetében a nők szignifikánsan alulreprezentáltak egész Európában. Az új diplomások 59%-a nő, azonban a PhD fokozattal rendelkezőknek már csak a 46%-a, a kutatóknak a 33%-a, a felsőoktatásban dolgozó tudományos munkatársaknak a 20%-a, illetve az egyetemek (vagy egyéb hasonló intézmények) vezetőinek mindössze a 11%-a kerül ki a nők közül.

A női és férfi szakemberek közötti szakadék a műszaki tudományok és az IKT területén még nagyobb – 1 000 felsőfokú végzettségű nő közül csupán 29 rendelkezik a számítástechnikához kapcsolódó diplomával, és ebből a 29-ből becslések szerint csak négy tölt be majd közvetlenül az IKT-hoz kapcsolódó foglalkozást. A gyáriparhoz és a mérnöki tudományokhoz kapcsolódó területeken végzett diplomásoknak mindössze 27%-a nő.

Noha a családok központi szerepet játszanak a gyerekek és a fiatalok személyiségfejlődésében és döntéseik tekintetében, az iskolák és a tanárok – különösen a természettudományok, ( technológia, műszaki tudományok és matematika) tantárgyakat tanító tanárok – rengeteget tehetnek a nemi sztereotípiák leküzdése érdekében, illetve azért, hogy megnövekedjen mind a lányok, mind a fiúk saját jövőjükre vonatkozó döntési szabadsága. Sikeres központi elemeként pozitív példaképeket mutattunk be a lányoknak. A kampányhoz több tudósnő is hozzájárult azzal, hogy a tanulmányaikról és a szakmai pályafutásukról meséltek a lányoknak, továbbá arról, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük. A Lányok Napja rendezvény igen fontos , amelynek keretében különböző szervezetek meghívják a lányokat a telephelyükre egy tanulmányi látogatásra, illetve a szervezet vezetőségének női tagjaival, valamint a technikai munkatársakkal való találkozásra, ez által lehetőséget nyújtva nekik különböző pályaválasztási lehetőségek megismerésére.

6.       Lépegetős játék a társadalmi különbségek érzékeltetésére diabetic medication metformin

6.A feladathoz szükséges:

− „szereplők” (néhány önként jelentkező a csoportból)

− résztvevő megfigyelők (a csoport többi tagja)

− tréner

A feladathoz különböző szerepeket, élethelyzeteket állítunk össze, amelyek jól tükrözik a társadalom rétegzettségét, a társadalmi különbségeket. E szerepek rövid meghatározásában legyenek benne a következők: az elképzelt személy életkora, neme, iskolai végzettsége, beosztása, a gyerekeinek száma, a lakóhelyük, és ha nem egyértelmű ezekből, az anyagi helyzete. „Gyerek szereplőket” is tudunk ilyen módon „kitalálni”, esetükben a szülői háttér és a testvérek száma nagyon fontos.

Néhány példa:

− 35 éves szakmunkás  férfi vagyok, Budapesten élek.

− 60 éves írni, olvasni alig tudó roma asszony vagyok.

− Gyesről visszatérő középfokú végzettségű háromgyerekes anyuka vagyok, akinek megszűnt közben a munkahelye, most próbálok elhelyezkedni.

8 éves fiú vagyok, egy tanyán élek a szüleimmel és 3 testvéremmel.

− Középiskolás lány vagyok, a megyeszékhely kéttannyelvű iskolájába járok, szüleim ügyvédek. buy viagra from canadian pharmacy

A játék menete:

A résztvevők közül néhányan kapnak egy-egy ilyen szerepet, amelyet csöndben elolvasnak (nem osztják meg az információt senkivel), és a szerepnek megfelelően fognak reagálni a tréner utasításaira. A többiek megfigyelik a „szereplőket” és megpróbálják kitalálni, hogy kinek mi jellemezheti életét, hol helyezkedik el a társadalmi ranglétrán stb. A tréner állításokat sorol fel, és a „szereplők” akkor léphetnek mindig egy lépést előre, ha az állítás rájuk (az elképzelt szerepükre) vonatkozóan igaz.

Az állítások a mindennapi élettel kapcsolatosak és az elképzelt szereplők élethelyzeteire is reagálhatnak. Néhány példa:

− résztveszek otthonom szépítésében

− havonta egyszer színházba vagy moziba mehetek

− nem okoz gondot, hogy az egészséges élelmiszereket vásároljam meg, akkor is ha azok drágábbak

A példák értelemszerűen csak pozitívak lehetnek, hiszen az „előrelépésekből” így alakulnak ki a társadalmi különbségek.

can prednisone increase white blood count

Archívum

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

  prednisone pregnancy drug category

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

prednisolone tablets bp 5mg
Bátonyterenye Város weboldala