A börtönben oktató tanárok mentorálása:

Ajánlások a hazai Felnőttképző Szervezetek számára egy Grundtvig projekt kapcsán…

Összeállította: Bocsok Józsefné felnőttképzési szakértő

Gruntvidóg projektünk célul tűzte ki , hogy összegyűjtse azokat a  tapasztalatokat és módszertani megoldásokat amelyeket egyes országok a  börtönben oktató tanárok mentorálására alkalmaznak. A mentori program hozzájárul a minőségi oktatáshoz  egy olyan  különleges környezetben, mint a büntetés-végrehajtási létesítmény. Ráadásul ,- más Grundtvig projektek hasonló témája is  azt mutatja- , hogy egy folyamatban lévő, átfogó mentori program segíti  a  diákokat és a tanárokat céljaik megvalósításában a börtönben is.  A projekt során a résztvevők meglátogattak  7 börtönben lévő oktatási létesítményt és a bevált gyakorlatokat elemezhették, átvehették . A témában végzett munkánkat a projekt honlapján: www.mtipe.eu. tanulmányozhatják az érdeklődők.

Mit is jelent a mentorálás ?

Woodd (1997) szerint „A mentor olyan személy, aki vezet, támogat, tudást közvetít,és megfelelő időben a rábízottnak segítségére van”. A mentorálásnak sokféle formája létezik, az informális/rövid idejűtől a formális/hosszú idejűig. Tartalmilag is változatosa mentori feladat: hasznos tapasztalatok átadása, képességfejlesztés, tanácsadás, szakmai fejlesztés stb. (Berketal. 2005).

A mentor szakmai felkészültsége különösen fontos egy olyan speciális helyzetben, amikor az oktatás a börtönökben folyik, és az alanyai fogvatartottak. Minden itt oktató tanárnak-illetve mint több országban tapasztaltam önkéntesnek – szüksége van felkészítésre és folyamatos támogatásra, amennyiben börtönben kíván oktatni. . A zárt intézeti keretek között, a büntetés-végrehajtási intézetek szakmai tevékenységében közreműködő civilek esetében ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a rájuk vonatkozó mértékben megismerkedjenek az intézet biztonságának fenntartásával összefüggő dolgokkal, a fogvatartottakkal kapcsolatos legfontosabb információkkal, tisztában legyenek a napirend és a házirend előírásaival, illetve mindazon speciális tudnivalókkal, melyek tevékenységüket befolyásolhatják.

Tehát mindenekelőtt meg kell ismerkedniük azzal a börtönnel, ahol oktatni fognak

A tanárok mentorálás legfontosabb lépései- svájci minta alapján :

•                       A börtön bemutatása, ahol majd oktatni fognak

•                       A börtön szabályzatának megismertetése

•                       A börtön vezetőivel megbeszélés

•                        Próbaidő biztosítása a szerződésben

•                       Folyamatos továbbképzés

•                       Más börtönbeli foglalkozások, tanórák meglátogatása, hospitálás

•                       Személyes konzultációs lehetőség

•                       IT infrastruktúra bemutatása

 

Mit tartalmaz a börtön bemutatása ?       

•          Általános információkat

•          Biztonsági rendszabályokat

•          A különféle szolgáltatások rendszerének bemutatása

•          A börtön informatikai eszközeinek használata

•          Személyi kódok, szankciók ismertetése

•          A tanárok kontakt személyei

Mi a próbaidő célja  ?

•          A tanmenet elsajátítása

•          A tananyagok megismerése

•          Min. 2 látogatás ilyen foglalkozáson más kollégával

•          4-7 hetes időtartamú oktatásra felkészülés

•          2 látogatás a foglalkozásokon –a vezetők részére

Mit jelent a továbbképzés ?

•          5 napot évente más kolléga óralátogatásával kell tölteniük-

•          Szakértővel megbeszélés-kötelező

 A mentorálás témakörei :

•          Viselkedés a börtönben

•          Pszichikai problémák kezelése a csoportban

•          Neuropszichikai kutatások felhasználása

•          Módszertan a foglyok oktatásában

•          Legjobb gyakorlatok megismerése

•          Oktatási szempontból marginalizálódottak motiválása

•          Az óralátogatások megtervezése

 

Az  óralátogatások tartalma:

•          Évente min 2 óralátogatás kötelező-a központ fizeti

•          Hogyan elemezzük a látogatott órákat? Visszajelzés a tanárnak

•          1 órás megbeszélés a látottakról

•          Tanácsadás

A vezetők óralátogatásai :

•          A vezetők évente 2 órát látogatnak meg

•          Elemzik a látottakat

•          Ha kell tanácsot is adnak

•          Továbbképzésre javaslatot adnak

Összefoglalva a hazánkban is megvalósítható gyakorlatot, amelynek nincs nagy költségigénye :

•          Szakmai látogatást tehetnek  a börtönben a tanárok / évente min.2x

•          Megbeszélés más börtönben oktató kollégával

Az, hogy egy adott országban hogyan, milyen irányba mozdul a börtönökön belüli oktatás, az leginkább három tényezőtől függ, melyek a következők:

•                       Bűnözési tendenciák alakulása,

•                       Büntetés-végrehajtási rendszer jellege,

•                       Fogvatartottak összetétele

Ilyen szempontok alapján vizsgálva a meglátogatott európai börtönöket az alábbi specialitásokat figyelhettem meg. Minden országban törekednek arra, hogy a fogvatartottak minél több ismeretet elsajátítsanak , esetleg szakmát szerezzenek. A börtönökben általában  szívesen tanulnak a foglyok, ez is változatosság egyhangú életükben és csökkenti az izolációt

A legnagyobb probléma:

•                       Alacsony előképzettség, több esetben írástudatlanság

•                       Idegen nyelvűség –bevándorlók esetén

•                       Tanulási zavarok, pszichés és egészségügyi problémák

Tehát a tanárnak tisztában kell lennie azzal, mit várhat el, és azzal is nem tud a fogvatartottak minden problémájára hathatós megoldást találni. Nem sajnálhatja meg a foglyokat, hiszen nem az ő dolga megítélni tettük előzményeit és súlyát. Ő „csak „ oktat legjobb tudása szerint, minden másra van szakember személyzet /pszichológus, pap, nevelőtiszt /

Belgium Wortel börtöne, ahol zömében marokkói, és román foglyok vannak, civilizált elhelyezést biztosít számukra . 10 hetes kurzusokat szerveznek  , a börtönben kialakított tantermekben, természetesen a legnagyobb biztonság mellett. Fontosnak tartják a flamand nyelv oktatását, hiszen e-nélkül nem lehetne a szabadultaknak munkát vállalniuk, játékos formában is. A tanárok egy központi iskolához tartoznak, ahol nagyon sok segítséget kapnak /továbbképzés, kiégés elleni tréningek / Sok az önkéntes, már nyugdíjas oktató, aki felkészítés során néhány órát tölt el hetente a fogvatartottak oktatásával-csak költségtérítésért.

Az olasz börtönökben / Verona és Genova / szintén zömében emigránsok a foglyok. Itt is az olasz nyelvi kurzusok a legfontosabbak, ugyanakkor a női fogvatartottak számára kreatív műhelyfoglalkozások is vannak, varrás, festés. A börtönök törekednek az önellátásra, saját pékség, kifőzde és cukrászat is működik benn. Náluk acsoportos foglalkozásokon nincsenek elkülönítve a foglyok, szintén sok az önkéntes oktató, ők azonabn részesülnek egyfajta javadalmazásban, egyébként nincs külön iskolájuk, néhány iskola vállalta fel ezen tanárok mentorálását, segítését.

Törökország /Usak, bőrdíszműves képzés során készítették fel a rabokat a szabad életre. Zömében kézzel készítették a táskákat és kabátokat valódi bőrből. Keresetüket a börtönben lévő kantinban cigarettára vagy édességekre is fordíthatták.  Érdekes volt a „Börtön zenekar és kórus „, akik a hagyományos buzukin játszottak, és énekeltek. Itt a börtönben találkoztak ezzel a hangszerrel először. Könyvtárukban nagyszámú könyv, - főleg adományokból állt rendelkezésükre. Mindenféle bűncselekményért voltak elítéltek, viszonylag nagy számban, az enyhébb büntetési tételű rabok hazamehettek éjszakára. A tanárok között itt nem voltak önkéntesek, hanem egy iskolához tartoztak, és munkaidejük egy részét töltötték a börtönben oktatással.

Észtország /Tallin itt is egy iskola tanárai tartanak foglalkozásokat. A nagyon régi és elhanyagolt börtön egy részét ,ezen iskola festő és kőműves szakos nappali tagozatos diákjai hozták rendbe. Fontosnak tartják a szakképzést, a foglyok egy része szabadulása után az említett iskolában folytatja a tanulást. Az iskola tanárai főállásuak, és a börtönben is kialakítottak számukra „tanári szobát „ .

Görögország /Athén-itt a legérdekeseb tapasztalat a drogos foglyok önkéntes részvételen alapuló rehabilitációja volt. Szerződést írnak alá a börtönnel, amelyben vállalják a leszoktatás szigorú napirendjét, cserében hangulatosabb körzeteket és sok speciális foglalkozást kaphatnak. Drámapedagógii, művészetterápiai csoportok működnek, a felügyeletet a pedagógiai munka felett az Igazságügyi Minisztérium munkatársai látják el.-Itt is dolgoznak önkéntes tanárok,  de például tanárképzős hallgatók is szívesen vállalják a munkát extra kreditpontokért,és  azért, hogy az önéletrajzukba bekerülhessen ez a fajta gyakorlat is.

Magyarország / Balassagyarmat–különféle képzéseket tartanak a helyi iskolák tanárai. Többfajta szakképzést is, amennyiben itt végeznek a fogvatartottak ez nem fog a bizonyítványukból kiderülni. A benti cipőüzemben is  lehetnek szakmai gyakorlaton. Európai hírűvé vált az a freskó készítő technika, amelyet sok rab és külső tanár is elsajátítthatott a művésztől, aki feltalálta ezt a módszert. A Zakeus-program a helyreállító igazságszolgáltatás egyik modellprojektjeként pályázati forrásból kerül biztosításra az önként jelentkező fogvatartottak részére. Színjátszó szakkör is működik , több alkalommal szerepeltek külső rendezvényen, a  „kinti munka „kertápolás, parkok bútorzatainak helyreállítása is nagy népszerűségnek örvend.

Összefoglalva :A börtönökben tanítók számára a mentorálás igen fontos. A szakmai tudáson kívűl szükségük van a zárt környezetből és a fogvatartott tanulókkal való speciális feladatokból adódóan problémakezelésre,segítségre, továbbképzésre. Ezt egyenlőre csak a börtönök megfelelő személyzetétől és informális úton egymástól kapják meg. Szükséges azonben a jövőben ezzel a témkörrel modulként is foglalkoznia a  pedahgógus továbbképző szervezeteknek.

.

 

 

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com