A Köztársasági Elnök a 95/2019.(III.5.) KE határozatában az Országos Bírósági Hivatal Elnökének előterjesztésére a bíróságok ülnökeinek választását 2019. március 7. - április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezései szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

- pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei;

- nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 

Jelölt lehet: minden 30. évét betöltött magyar állampolgár, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. 212. § (3) értelmében az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Jelöléshez szükséges dokumentumok:

  • A jelölő választópolgár, vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elnevezésű nyomtatvány
  • A jelölt írásbeli nyilatkozata „a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról”
  • A jelöltnek a jelölés elfogadását követően hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvánnyal) kell igazolnia büntetlen előéletét és azt a tényt, hogy közügyektől eltiltás hatálya alatt nem áll. Amennyiben a jelölt igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnökválasztásra az alábbi szervezetek jogosultak:

  1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
  2. a Balassagyarmati Törvényszékhez 3 fő ülnököt (ebből 2 fő a Be. 680.§ (5) bekezdése szerinti ülnök)
  3. a Salgótarjáni Járásbíróságra 8 fő ülnököt, ebből 6 fő a Be. 680.§ (5) bekezdés szerinti ülnök
  4. a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 4 fő ülnököt választhat.
  5. Nógrád Megye Önkormányzata
  6. a Balassagyarmati Törvényszékhez 11 fő ülnököt (ebből 8 fő a Be. 680.§ (5) bekezdése szerinti ülnök)
  7. a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 21 fő ülnököt választhat.

A választás lebonyolítására rendelkezésre álló határidőre tekintettel a jelentkezéseket Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata esetén a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2019. április 15. napjáig, Nógrád Megye Önkormányzata esetébenNógrád Megye Közgyűlésénél 2019. április 8. napjáig lehet megtenni.

Az ülnökválasztással kapcsolatos további részletes információkat, valamint a jelöléshez szükséges nyomtatványokat a www.salgotarjan.hu oldalon találja meg.

A jelöléssel kapcsolatos információk a Polgármesteri Hivatalban a 32-353-877/277-es telefonszámon kérhetők.

 

I/4242-13/2018 Végzés

 

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com