RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: EFOP-1.4.2-16-2016-00025

Projekt címe: Integrált térségi gyermekprogramok Bátonyterenye Járásban

Kedvezményezett: Bátonyterenye Város Önkormányzata

 

A projekt átfogó célja: a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése az alábbiakban megfogalmazott specifikus célok elérésével:

 

  • a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése körükben, a Biztos Kezdet szemlélet - az első életévek fontossága, minél korábbi beavatkozás, a fejlődési hátrányok felismerése, kezelése, ledolgozása, nélkülözés okozta problémák kezelése, gyermekkel-szülővel való közös munka, partneri együttműködés a szülőkkel, szakemberekkel, helyi közösséggel  - elmélyítése, elterjesztése,
  • az alacsony képzettség hosszú távú csökkentése, a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése,
  • egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, melynek keretében az egészségi állapot javítása, tinédzserszülések csökkentése, szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése,
  • a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken,
  • a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása,
  • szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.: iskolapszichológus, szociális munkás, gyógytornász, fejlesztő pedagógus),
  • cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

 

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközökszolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása helyi szakemberek bevonásával, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítása, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.

A fejlesztéseket folyamatosan nyomon követi és segíti az EFOP 1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt konstrukció, mely szakmai és módszertani támogatást nyújt.

 

A Bátonyterenyei járásban a társadalmi kirekesztődés és szegénység elleni küzdelemre, a járás területén élők körében a szegénység és kirekesztődés kockázatának kitett személyek számának csökkentésére, valamint a gyerekszegénységgel és kirekesztődéssel érintett családok társadalmi- közösségi hátrányainak mérséklésére irányuló EFOP 1.4.2-16-2016-00025 „Integrált térségi gyermekprogramok Bátonyterenye Járásban” című pályázat keretében működő Gyerekesély Bizottság Krízisalapot hozott létre.

Krízistámogatás adható jövedelem és vagyoni helyzetétől függetlenül minden olyan személynek, aki saját hibáján kívül a maga, illetve gyermeke egészségét, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül és annak megoldására saját erejéből képtelen, egyéb forrás nem áll rendelkezésre, illetve környezete segítségével sem képes a krízis megoldására. 

A Krízisalap felhasználási szabályzata és az igényléséhez szükséges formanyomtatvány a hivatkozásokon érhető el az érdeklődök számára.

Közreműködését előre is köszönjük!

 

 

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com