A projekt célja a város egyik országos műemléki védelem alatt álló építészeti örökségének megmentése az utókor számára olyan módon, hogy az épület eredeti funkciójával kapcsolatos attrakció mellett a jelen korban a városunkban, különösen a fejlesztés környezetében jelentkező társadalmi problémák (szegregátum) megoldásához is megfelelő közösségi teret, és egyenlő esélyekkel elérhető szolgáltatást nyújtson. Ezért Célunk a vidéki élet és a megújuló energiák bemutatása játékos formában, mely a projekt fenntarthatóságának egyik lehetséges eleme. Célunk a fejlesztés közelében lévő szegregátum roma lakóinak az önértékelésének emelése, a népcsoport történelmi ereklyéinek bemutatásával, természetközeli életének megismertetésével az elfogadásuk javítása, mely mellett a térségünket jellemző multikulturális sokszínűség is megjelenik a palóc, szlovák és zsidó hagyományok bemutatásával. A jelenleg 100%-ban kihasználatlan, és romos épületet a műemlékvédelmi és örökségvédelmi szempontok figyelembe vételével újítjuk fel, és az alkalmazott alapanyagok, technikák és eljárások megfelelnek az örökségvédelmi elem jellegének, és a szükségesnél nagyobb módosítást nem hajtanak végre az örökségvédelmi elemen, melyet a lefolytatott engedélyezési eljárás szavatol.

A kihasználtság, és az épület állaga alapján kizárólag új kulturális és közösségi funkció kialakítása történik. A felújítás része a természeti környezet megfelelő rehabilitációja, a környezeti sajátosságok és az értékek megóvásával, melynek tevékenységei a park felújítása, a fauna felmérése, tanösvény kialakítása, az eliszaposodott tó kotrása. A felújítás során a környezeti fenntarthatóságot a munkálatok, valamint a kialakuló műszaki megoldásokban is érvényre juttatjuk. A felújított épületben olyan szolgáltatásokat hozunk létre, mely az ingatlant alkalmassá teszi kulturális és közösségi funkció ellátására, melynek egyik célcsoportja a fejlesztés közvetlen környezetében lévő szegregátum hátrányos helyzetű lakói. A fejlesztés eredményeként ez a célcsoport is a város többi területén élőkhöz hasonló eséllyel tudja igénybe venni a kulturális szolgáltatásokat, mely jelenleg a területen akadályoztatott megfelelő helyszín hiányában. A létrehozott funkciók széles érdeklődésre tarthatnak számot, a környezeti fenntarthatósági lehetőségeket interaktív játszóház kialakításával érjük el. Az ismeretek bővítését szolgálja az arborétumszerű kastélypark növényzetének tudományosan megalapozott feldolgozása, a növényzet fajgazdagságának növelése, tanösvény kialakítása A fejlesztés célkitűzései megfelelnek a projektgazda Helyi Esélyegyenlőségi Programjában leírtaknak, hozzájárul az esélyegyenlőségi helyzet javulásához. Az objektumban önkéntesek is tevékenykedni fognak, mely elősegíti a társadalmi befogadást a többségi és a hátrányos helyzetűek részéről is. A projektmenedzsmentet külső szolgáltatótól vesszük igénybe. A beszerzés során előírjuk, hogy a szolgáltató munkatársainak rendelkeznie kell minimálisan az alábbi feltételek egyikének: a. legalább 3 év tapasztalat építési projektek pénzügyi lebonyolítása terén b. legalább 3 év tapasztalat kulturális örökségvédelem területén. melyet önéletrajzokkal és nyilatkozattal fogunk ellenőrizni. Külön eljárást folytatunk le a szükséges háttértanulmányok, kutatási dokumentációk, szakvélemények, kiviteli tervek, közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása biztosítására. A beszerzési eljárás célja, hogy a projektmenedzsment megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen, és referenciáik megfeleljen a pályázat előírásainak.

 

A multikulturális jellegben a jelenlévő palócság, a roma és a zsidó kultúra is. Az épületben kialakítunk egy roma, zsidó, palóc, szlovák népviseleti tárházat, melyet a látogatók felpróbálhatnak. A büfé részben lehetőséget adunk az egyszerűbb a roma, zsidó, palóc gasztronómia egyes ételeinek megkóstolására, megvételére, pl. bodakot lehet vásárolni, akár a mai kor ízesítéseinek megfelelően. Pl. nutellásbodak. A konyha csak hideg ételek előállítására alkalmas, nincs sütés. A látogatók így viselhetik a roma kultúra ruháját, ehetnek az ételükből. Talán ez lehet az első lépés sokaknak a roma kultúra elfogadásához, a fényképek biztosan megjelennek a közösségi médiában, így a társadalom több tagja is láthatja: jé, egyik ismerősöm már kipróbálta! A városrészben azonosított igények alapján a roma kulturális élet bemutatásához hagyományőrző szakköröket indítunk együttműködő partnerünk segítségével. Már 4 éves kortól kezdődően kínálunk alkalmakat 18 éves iskolás korig terv szerint évente több alkalommal, ami lehetővé tenné, akár iskolákkal való szoros együttműködést a cigány népismeret, kultúra és hagyományok tanórán kívüli programok( délutáni szabadsávban történő folyamatos megismerését- kiegészítve az egész napos oktatást. Az ovisok is betudnának kapcsolódni, mely komplexitásában szép- és igazán tartalmas lehet a város köznevelési intézményeivel történő együttműködésben is. Ráadásul a multikulturális ismeretek bővítését eredményezi, és segíti az együttnevelést is. A felnőttek programja a négy nap ünnephez kapcsolódik (kiállítások megnyitásával) Április 8, augusztus 2, október 18, december 14) Filmklub- mely igényes roma, romák életével, a holokauszttal foglalkozó filmeket mutatna be- havi egy alkalommal Négy alkalommal rendeznénk táncházat- az autentikus roma zenészek részvételével a projekt időtartama alatt. Ezen kívül vásárolt és/vagy gyűjtött filmek, könyvek, oktatási segédanyag is megjelennek, amit az intézmények tudnának hasznosítani az oktató nevelő munkában. A zsidó kultúra bemutatására időszaki kiállítás keretében kerülhet sor. Sajnos nem feledkezhetünk meg arról a történelmi tényről, hogy a háború előtt a Salgótarjáni járásban a legtöbb zsidó hagyományosan Kisterenyén élt. A területen a Korin telepen pl. csak zsidók éltek. A vármegyei gettósítási terv értelmében a helyieken kívül a Salgótarjáni járás 316 zsidóját is Kisterenyére kellett tömöríteni. Az oda összegyűjtött zsidókat a salgótarjániakkal együtt június 13- ánAuschwitz-Birkenauba deportálták. Ezzel kapcsolatban a budapesti Zsidó Múzeum segíti a kistérségünket érintő genocídium, a zsidó kultúra megismertetését. A zsidó kultúra napjainkban nem jelentkezik a régiónkban, azonban a kiállítás a szórvány családok szerveződéséhez is segítséget adhat. Ezen kívül a területen élt zsidósággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a tragédiák megismerése véleményünk szerint mindegyik népcsoport elfogadását segíti. A játszóház interaktivitása mellett a multikulturális környezet megismerését is interaktívvá kívánjuk tenni: A kulturális sokszínűség elfogadását segíti a roma népviselet felpróbálásának lehetősége, a roma gasztronómia megjelenése az objektumban kialakítása kerülő büfében is. Ugyanezen funkciók a multikulti környezetben más helyen is elérhetővé válnak településünkön, azonban az épület adottságai, a megvalósítható funkciók korlátossága miatt a környezetében élő célcsoport igényei alapján a roma kultúrára fog fókuszálni. A kulturális élet bemutatásához a lakosság aktív részvételére számítunk, felhívást teszünk közzé emlékek gyűjtésére, a könyveket részben vásárlással, de inkább a lakossági felajánlások fogadásával bővítjük. Ennek társadalmi hatását abban látjuk, hogy a felújítás után a friss, még cementszagú steril épület családhoz kötődő, érzelemmel teli emlékekkel töltődik

 

Gyürky-Solymossy Castle and Castle Park Reconstruction

 

The objective of the project is to preserve for the future one of the architectural heritages of the city, which is under national protection of historic buildings, by re-establishing the original functionalities of the building and also by creating a public space as a solution to current social problems (such as segregation) and a service that can be reached by everyone with equal opportunities. Therefore our aim is to introduce the countryside living and the renewable energy sources in a playful way, which is also an essential element to create a sustainable project. Our objective is by completing this development to increase the self-esteem of the segregated Romany inhabitants through the introduction of the historic relics of the people, through introducing their lifestyle close to nature, by increasing their acceptance as integral part of the multicultural heritage of this region including Palots, Slovakian, Jewish heritage. The currently completely idle, run-down building is going to be renovated taking into account the protection of monuments and heritage considerations. The raw materials and construction technologies which will be used will comply with the requirements of the heritage protection and no unnecessary modifications will be done on the heritage protected element, which is also guaranteed by the permit process. Based on the utilization and the physical conditions of the building only cultural and communal functions will be established. Part of the renovation is the re-establishment of the natural environment while protecting its natural characteristics and values. Part of this activity is the renovation of the park, the mensuration of the fauna, the development of a Nature Trail, the dredging of the sludged lake.

During the renovation we’ll give effect to sustainability both during the renovation works and in the technical solutions. We’ll establish services in the renovated building which will make the building suitable to perform cultural and community functions. One of the target groups of this development are the segregated citizens living in the vicinity of the development. As a result of the development the target group is going to be able to utilize the cultural services just like the citizens living in other parts of the city, which is currently not the case due to the lack of proper location.  The established functionalities will be of a wide interest, as we achieve the environmental sustainability through an interactive playhouse. The advancement of knowledge is supported by the scientifically based analysis of the arboretum parkland’s vegetation, the increase of the richness of species on the vegetation and the establishment of the Nature Trail. The objectives of project owner comply with the directives of the Local Equal Opportunities Program, contributes to the improvement of the situation. Some volunteers will be working in the building as well, which increases the social acceptance from both the majority’s and from the disadvantaged people’s perspective.

 

Selection of the Project Management

We use an external service provider of project management. The key to purchasing, that the provider's staff should have meet at least the following conditions: a. at least three years' experience in financial management of construction projects b. at least 3 years of experience in the field of cultural heritage protection. which we will check by CVs and statements of the expers. We will conduct a separate procurement process for the followings:

• necessary background studies, research documents, opinions, plans, preparation and delivery of the public procurement procedures. The procurement process is designed to provide an appropriate level of resources to project management, reference and meet the application requirements

 

 

 

 

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com