1. 2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA


Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a gépjárműadóztatás kérdését.

 

2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat  továbbra is Bátonyterenye Város Önkormányzati Adóhatósága végzi.

Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:

Bátonyterenye Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla: 11741048-15451017-08970000

 

Agépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

 

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően  az új mentességre vagy  adókedvezményre jogosító körülményekről  kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság.  Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az aztóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.

Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu  /

  

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium

 

 

 

  1.  VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS bENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA

2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.

 

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani.  Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  lesznek  ÁNYK formátumban elérhetők.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak  (vállalkozó) van lehetősége  arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok 2021. januárjától lesznek elérhetők honlapunkon.(www.batonyterenye.hu)

 

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul Bátonyterenye Város Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megtenni: 117411048-15451017-03540000 kell teljesíteni.

 

  

 

  1. Az IPARŰZÉSI ADÓBAN MÁR NINCS FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

A 2020-as adóévben /2020. július 15-től/ már nem kell a 2020. évi helyi iparűzési adóelőleget kiegészíteni, azaz feltölteni. Ez a szabály az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkozik.


A korábbi szabályozás (1990. évi C. tv.  41. § (9)) értelmében, a megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kellett egészítenie annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelű vállalkozónak, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.

A feltöltés határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja, tehát  december 20-a volt.

 

E rendelkezés 2020. július 15-én hatályát vesztette, ami azt jelenti, hogy a helyi iparűzési adóalanyoknak/vállalkozásoknak az adóévben már befizetett előlegeket nem kell az évi várható adó összegére kiegészíteniük, és az erről szóló bevallást /legyen az nullás/ sem kell benyújtaniuk.

Elegendő az adót a jövő évi bevalláskor megfizetni. Önként – természetesen – lehetőség van előleg ill. adórész fizetésére.

 

A helyi iparűzési adóval kapcsolat befizetéseket Bátonyterenye Város Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára 11741048-15451017-03540000 kell teljesíteni.

 

 

 

Bátonyterenye, 2021 január hó.

 

 Polgármesteri Hivatal

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com